Hoe kan je stremsel het beste bewaren?

Stremsel kan je het beste bewaren in de koelkast bij een temperatuur van 1-7°C. Let op de houdbaarheidsdatum van het stremsel. Na verloop van tijd kan het stremsel zijn werking verliezen.

Relevante andere vragen

Bekijk alle veel gestelde vragen over stremsel