Is stremsel diervriendelijk?

De vraag of stremsel diervriendelijk is, is afhankelijk van welke kant je het stremsel-productie proces bekijkt.

Stremsel is een restproduct van de slacht van stierkalfjes. De stierkalfjes worden geslacht, omdat er minder stiertjes nodig zijn dan koeien, omdat stiertjes nu eenmaal geen melk geven. Als ze worden geslacht is het stremsel een rest-product dat uit de maag van het kalf komt.

Je kan het niet gebruiken, of het wel gebruiken en zo het slachten van het kalfje betekenis geven. De kalfjes worden geslacht. Als wij het stremsel niet zouden gebruiken, zouden er niet minder kalfjes om geslacht worden. Het is dus duurzamer om het stremsel wel te gebruiken, dan het niet te gebruiken. Maar stremsel is dus niet vegetarisch.

Relevante andere vragen

Bekijk alle veel gestelde vragen over stremsel